Zásady ochrany osobních údajů

18 lis, 2023
od Jaroslav Valenta | lis, 18 2023 | Ochrana osobních údajů | 0 Komentáře

Úvodní ustanovení

Vítáme Vás na stránce s Zásadami ochrany osobních údajů webového portálu terapeuticke-masaze.cz. Předkládaný dokument se zabývá otázkami souvisejícími s ochranou a zpracováním osobních údajů v souvislosti s poskytováním informací a služeb uvedených na našem webovém portálu. Tento dokument slouží k informování uživatelů o tom, jakým způsobem jsou jejich osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a chráněny. Zároveň popisuje práva jednotlivých uživatelů v souvislosti s ochranou osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou zpracovány v souladu s právními předpisy České republiky a evropskými normami, zvláště s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďování a zpracování osobních údajů

K shromažďování osobních údajů našich návštěvníků dochází v případě, že se rozhodnout přihlásit k odběru našeho newsletteru, vyplní kontaktní formulář nebo v případě, že využijí některou z našich služeb. Osobní údaje, které jsou zpracovávány, mohou zahrnovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace poskytnuté uživatelem. Údaje jsou shromažďovány výhradně za účelem poskytování a zlepšování našich služeb. Všechny získané informace jsou zpracovávány s nejvyšší možnou péčí a jsou chráněny proti zneužití.

Použití a ochrana osobních údajů

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našeho webového portálu jsou používány výhradně pro účely, ke kterým byly poskytnuty, a to v souladu s platnými právními předpisy. Zabezpečení a ochranu těchto údajů považujeme za jednu z našich nejvyšších priorit. Kromě administrativních a technických opatření jsme implementovali i fyzické zabezpečení, aby došlo k minimalizaci rizika neoprávněného přístupu, ztráty či poškození osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu, pro který byly shromážděny.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve smyslu platných právních předpisů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo smazání, stejně jako právo požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů. Pokud máte pocit, že došlo k porušení Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na [email protected]. Kontaktní adresa správce osobních údajů: Jaroslav Valenta, Hornopolní 3314/42, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena*